Alfa Plus Nekretnine

O nama

Agencija Alfa plus specijalizirana je za posredovanje kod kupoprodaje i iznajmljivanja svih vrsta nekretnina. Nalazimo se u Makarskoj, u centru grada na adresi Ante Starčevića 32 (PTC Sveti Nikola).

U sklopu agencije posluje osoba s položenim stručnim ispitom za agenta posredovanja u prometu nekretnina pri Hrvatskoj Gospodarskoj komori. KLASA:133-02/13-02/42, Ur.broj:311-14-13-03

Naša usluga obuhvaća:

  • razgledavanje i prezentaciju nekretnina
  • prikupljanje i provjeru sve potrebne dokumentacije za sklapanje pravnog posla
  • upis vlasništva u zemljišnim knjigama
  • predaju potrebne dokumentacije na poreznu upravu radi razreza poreza na promet nekretnina
  • pravno savjetovanje u svezi kupoprodaje nekretnine od strane naše pravne službe
  • briga i održavanje Vaših nekretnina u slučaju Vaše udaljenosti od nekretnine.

Poslovanje agencije Alfaplus usklađeno je sa novim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina Republike Hrvatske, te sukladno tome posjedujemo licencu za rad.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina za agenciju Alfa plus za promet nekretninama iz Makarske, Ministarstvo gospodarstva, izdalo je Rješenje Klasa: UP/I-330-01/14-01/03, URBROJ: 526-05-01-02-03-02/1-14-3 kojim potvrđuje da naša agencija ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, te nam se odobrava upis u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

U skladu sa navedenim nadamo se da ćete nam ukazati povjerenje pri kupnji, prodaji, najmu ili održavanju Vaše nekretnine, a mi jamčimo pošten i predan rad, jer je u konačnici Vaše zadovoljstvo je naša snaga i moto pokretač.